O nas

Profesjonalne nauczanie

Tworzymy najlepsze środowisko do nauki, z zabawnymi i edukacyjnymi zajęciami dla wszystkich dzieci.

Pełne wyposażenie

Posiadamy szeroki asortyment zabawek oraz pomocy naukowych, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Odkrywanie i zabawa

Dzięki częstym wypadom poza 'mury' przedszkola, dzieci chętnie korzystają z otaczającego je świata i w zabawie uczą się przydatnych informacji.

Pełni szczęścia

Wszystkie dzieci czują się z nami szczęśliwi i pełni zapału do nauki.

O nas

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE "PROMYCZEK".
Jesteśmy specjalistyczną placówką edukacyjno – terapeutyczną. Oprócz realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zapewniamy dzieciom intensywny program terapeutyczny, realizowany indywidualnie oraz grupowo. Podstawą jego opracowania jest przeprowadzenie dokładnej wielospecjalistycznej diagnozy dziecka i wspólne dobranie celów oraz metod pracy.

Dodatkowo dzieci uczestniczą w różnorodnych wycieczkach i spotkaniach z ciekawymi gośćmi. Bardzo dbamy o wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków, staramy się tworzyć miejsce przyjazne dzieciom i ich rodzicom, gdzie każde dziecko jest ważne, a jego potrzeby zauważone.

W naszej placówce pracują wykwalifikowane terapeutki oraz specjaliści z bogatym doświadczeniem i zaangażowaniem. Cały czas nasza kadra uczestniczy w konferencjach, szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje oraz zdobywając najnowszą wiedzę z zakresu spektrum autyzmu.

Indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone w naszym przedszkolu to:
zajęcia z PEDAGOGIEM – 5 razy w tygodniu
zajęcia z LOGOPEDĄ – 2 razy w tygodniu ,
zajęcia z PSYCHOLOGIEM – 2 razy w tygodniu,
terapia INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – 2 razy w tygodniu

Grupowe zajęcia:
Kynoterapia
Muzykoterapia
Arteterapia

Oferujemy także, wsparcie rodzicom oraz popołudniowe KONSULTACJE, DIAGNOZĘ oraz TERAPIĘ z zakresu INTEGRACJI SENSORYCZNEJ dla dzieci spoza przedszkola.


Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Wykwalifikowani nauczyciele

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i specjalistyczna, do której należą: nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy specjalni (oligofrenopedagodzy), logopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej.

Agata Lonc

Agata Lonc

Terapeuta integracji sensorycznej

• Studia magisterskie "Pedagogika resocjalizacyjna" - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

• Studia podyplomowe "Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób
z niepełnosprawnością intelektualną" - Uniwersytet Rzeszowski

• Studia licencjackie "Pedagogika" - Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, WZNoS w Stalowej Woli

• od 2016 roku pracuje w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Promyczek” w Przeworsku

• Obserwator na turnusie rehabilitacyjnym w Międzynarodowym Instytucie dr S. Masgutowej w Warszawie

• Obserwator i praktykant na turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku Edukacyjno – Terapeutycznym ASTO we Wrocławiu

• Terapeuta na turnusach rehabilitacyjnych w Mielnie, organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Dr S. Masgutowej

• Terapeuta na warsztatach terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu, organizowanych przez ASPI Joanna Pyra

• Nauczyciel – terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym im. K. Rajtar, PSOUU Koło w Jarosławiu

• Konferencja naukowa SI „Dyspraksja i zaburzenia posturalne w diagnozie i terapii integracji sensorycznej” PSTIS w Warszawie

• Szkolenie "Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej"

• Konferencja naukowa SI "Modulacja Sensoryczna  - neurobiologiczny proces od narodzin do starości"

• Konferencja naukowo – szkoleniowa „Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego” PSTIS w Warszawie

• Certyfikacyjny kurs I i II stopnia z zakresu Integracji Sensorycznej, w PSTIS w Warszawie

• Kurs „Integracja Odruchów Wzrokowo – Słuchowych wg metody dr S. Masgutowej”, B. Lis, ASTO we Wrocławiu

• Kurs „Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych wg metody dr S. Masgutowej”, J. Kowalewska, ASTO we Wrocławiu,

• Kurs „Repattering i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych Patologicznych wg metody dr S. Masgutowej”, B. Lis ASTO we Wrocławiu

• Szkolenie „Konstruowanie indywidualnych programów – Superwizja” dr M. Piszczek, w PSOUU Koło w Jarosławiu

• Kurs „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I i II wg metody dr S. Masgutowej”, B. Lis, ASTO we Wrocławiu

• Kurs „Terapia taktylna wg metody dr S. Masgutowej”, B. Lis ASTO

• Szkolenie „Kinezjologia Edukacyjna”

• Kurs „Koordynacja dynamiki twarzy wg dr S. Masgutowej”

• obecnie studiuje Psychoterapię w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej

• studia podyplomowe pedagogiczne w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

• studia podyplomowe "Arteterapia" - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

• studia magisterskie "Psychologia" - Katolicki Uniwersytet Lubelski

• od 2015 roku pracuje w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Promyczek” w Przeworsku

• wykładowca w Instytucie Postępowania Twórczego Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

• psycholog/Trener w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

• psycholog w projekcie Centrum DZWONI w Jarosławiu

• koordynator Projektu Partnerskiego w Programie „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci w PSOUU Koło w Jarosławiu

• psycholog w projekcie „Edukacja wysokiej jakości szansą dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Zarzecze”

• trener w OMNES Sp.  z o.o. i w Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

• psycholog w projekcie Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - PSOUU Koło w Jarosławiu

• koordynator projektu „Wsparcie zawodowego i społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną – WARTO PRACOWAĆ!”  - PSOUU Koło w Jarosławiu

• psycholog w projekcie „Ośrodki Przedszkolne – szansa na dobry start” Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego

• psycholog w Warsztacie Terapii Zajęciowej - PSOUU Koło w Jarosławiu

• wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej, przy Rzymsko-Katolickiej Parafii Archikatedralna pw. Św. Jana w Lublinie

• kurs trenera-szkoleniowca, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group

• kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli, Akademia Komeńskiego, Ośrodek Ustawicznej Edukacji Nauczycieli i Rodziców,

• kurs I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Kraków,

• warsztat  „Muzykoterapia w teorii i praktyce” na przykładzie Instytutu Nordoff-Robbins w Londynie,

• warsztat „ Arteterapia w pracy z młodzieżą”, Ośrodek Terapii i Rozwoju, Świdnik,

• warsztat  „Życie i miłość”, Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

• warsztat  na temat myślenia twórczego i innowacyjnego, Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny, Katolicki Uniwersytet Lubelski,

• certyfikat znajomości języka angielskiego (FCE),

Anna Filipczak

Anna Filipczak

Psycholog/Psychoterapeuta

Małgorzata Drzystek

Neurologopeda/Terapeuta

• Studia podyplomowe "Neurologopedia" - Uniwersytet Rzeszowski

• Studia podyplomowe "Logopedia" - Uniwersytet Rzeszowski

• Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny – Ośrodek szkolenia nauczycieli „TORUS”

• od 2020 roku pracuje w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Promyczek” w Przeworsku

• logopeda w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach

• logopeda w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Tryńczy

• terapeuta w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy

• Praktyka logopedyczna w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przeworsku

• Szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej i wdrażanie aplikacji TIM

• PECS (Picture Exchange Communication System) Poziom 1

• Kurs III stopniowy - Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem

• Trening Umiejętności Społecznych – Centrum Edukacji i Rozwoju „TUTOR”

•AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna - jak zacząć pracą w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem

• Szkolenie z symultaniczno - sekwencyjnej nauki czytania

• Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

• Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych

• Masaż logopedyczny od podstaw

• „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć?” diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych

• Terapia sygmatyzmu międzyzębowego

• Terapia sygmatyzmu bocznego

• Udział w konferencji „innowacyjne Strategie AAC w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną”

• „KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka”

• „Echolalia – czy można z niej skorzystać? Sposoby wykorzystywania echolalii do komunikacji”

• Udział w II Rzeszowskiej Sesji Logopedycznej "Dni Głosu" oraz udział w warsztatach "Naturalna emisja głosu", "Sceniczna emisja głosu"

• Udział w III Rzeszowskiej Sesji Logopedycznej oraz udział w warsztatach "Wczesna interwencja - torowanie kompleksu ustno -twarzowo - obręczowego"

• Udział w IV Rzeszowskiej Sesji Logopedycznej "Problemy edukacyjne osób dorosłych"

• Udział w V Rzeszowskiej Sesji Logopedycznej "Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami edukacyjnymi"

• Udział w VIII Rzeszowskiej Sesji Logopedycznej „Kiedy język giętki nie umie powiedzieć tego, co pomyśli głowa – metody alternatywnej i wspomagającej komunikacji w terapii logopedycznej”

• Udział w konferencji szkoleniowej "Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego"

• studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika rewalidacyjna - oligofrenopedagogika  na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

• studia podyplomowe interdyscyplinarne „Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie” kwalifikacyjne z pedagogiki specjalnej z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

• studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera” na Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

• od 2016 roku pracuje w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Promyczek” w Przeworsku

• nauczyciel wspomagający w Niepublicznym Przedszkolu "SMYK" w Jarosławiu

• pedagog w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Jarosławiu

• stażysta w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i innymi Zaburzeniami Rozwoju w Krakowie

• terapeuta w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

• nauczyciel wspierający proces dydaktyczno - wychowawczy w Szkole Podstawowej nr 16 przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu, klasa I integracyjna

• V Rzeszowska Sesja Logopedyczna „Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi” - Uniwersytet Rzeszowski

• Picture Exchange Communication System  Poziom I – Pyramid Educational Consultant of Poland

• VB-MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii – Ośrodek Szkolenia SCOLAR w Warszawie

• I Sympozjum Autyzm – Nowe perspektywy „Ryzyko, diagnoza i terapia ASD u najmłodszych dzieci” – Centrum Terapii Autyzmu SOTIS i Pracownia Psychologii Niemowląt Uniwersytet Warszawski BABYLab UW

• narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Synapsis w Warszawie

• diagnoza w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna PROMITIS w Krakowie

• "Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem" - Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie

• moduł szkolenia w zakresie Model Wczesnej Interwencji – Model Insite

• kurs „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia osób dorosłych i dzieci”

• kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji Fundacja na rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonych PLUS w Krakowie

• kurs podstawowy z zakresu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – Fundacja na rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonych PLUS w Krakowie

• konferencja naukowa „Nie piję za jego zdrowie, czyli czym jest FAS” – Wydział Nauk Społecznych Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Wydział sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

• kurs języka miganego dla nauczycieli – II stopień – Polski Związek Głuchych

• kurs podstawowy stopnia I w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne – Integracyjne Centrum Treningowe

Barbara Boruta

Barbara Boruta

Terapeuta

Katarzyna Mulawka

Katarzyna Mulawka

Nauczyciel wychowania przedszkolengo/Terapeuta

• studia magisterskie "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna" - Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

• studia licencjackie "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza" - Uniwersytet Rzeszowski

• od 2015 roku pracuje w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym "Promyczek” w Przeworsku

• Szkolenie Zabawa Inspirująca Rozwój

• Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu" - Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

• Szkolenie "Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss" - Instytucja Szkoleniowa Iskra - Edukacja Animacja Szkolenia Sp. z o.o.

• Kurs wychowawcy wypoczynku - Oddział PTSM w Przemyślu

• Szkolenie „W kręgu rytmiki i tańca” - Towarzystwo Akademickie CREATOR

• studia podyplomowe "Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera" - Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych.

• studia podyplomowe "Przygotowanie Pedagogiczne" - Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

• studia magisterskie "Filologia polska" - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

• studia podyplomowe "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oligofrenopedagogika" - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna w Jarosławiu

• Policealna Szkoła Zawodowa Nova w Rzeszowie na kierunku Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

• od 2018 roku pracuje w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym "Promyczek" w Przeworsku

• Asystent osoby niepełnosprawnej w Grupowym Domu Rodzinnym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

• Asystent osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Trening samodzielności drogą do autonomii i niezależności życiowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.”

• Asystent osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Włączani w życie - indywidualna asystencja”

• Wychowawca w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu

• Wychowawca kolonijny

• Staż na stanowisku wychowawcy w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu.

• szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych TUS - terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu" - Fundacja Pomoc Autyzm

• szkolenie "Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska, PEP- 3- PL w diagnozie funkcjonalnej dzieci z autyzmem"

• warsztaty „Szkoła dla Rodziców” - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Przeworsku

• kurs z zakresu Terapii Taktylnej według metody S. Masgutowej w ramach programu Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration

• program szkoleniowy „Współpraca z rodziną osoby niepełnosprawnej” -Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego

• szkolenie „Seksualność osób niepełnosprawnych” prowadzone przez dr I. Fornalik

• warsztaty "Zabawa Inspirująca Rozwój" prowadzone przez A. Borowika

Agnieszka Hanusewicz

Terapeuta

Katarzyna Przytocka

Nauczyciel wychowania przedszkolnego/Terapeuta

• studia podyplomowe "Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu" Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

• studia magisterskie "Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna  - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

• studia licencjackie "Oligofrenopedagogika" - UMCS Lublin

• studia licencjackie "Pedagogika przedszkolna" - UMCS Lublin

• od 2019 roku pracuje w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Promyczek” w Przeworsku

• Nauczyciel wychowania przedszkolnego w  Przedszkolu Niepublicznym "Akademia Uśmiechu" w Jarosławiu

• Nauczyciel terapeuta w Ośrodku Rewalidacyjno - Edukacyjno - Terapeutycznym w Jarosławiu

• studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne” - Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

• studia podyplomowe „Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera” - Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

• studia magisterskie „Edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna z Edukacją Włączającą” - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu

• od 2018 roku pracuje w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym "Promyczek" w Przeworsku

• Smart Hand Model – Diagnoza i terapia ręki u dzieci, stopień I i II – iHOP Terapia dziecięca Agnieszka Żychowicz, Kraków

• kurs „Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu” - Eureka Centrum Kursowe w Rzeszowie

• warsztat „Programowanie w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”' Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu

• warsztat „ Komunikacja bez przegranych – świadoma i aktywna komunikacja interpersonalna” - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu

• warsztat „Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci z trudnościami wychowawczymi. Metody i narzędzia” - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu

Iwona Kamińska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego/Terapeuta

Karolina Kasperska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego/Terapeuta

• studia podyplomowe "Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

• studia licencjackie "Pedagogika - specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne" -  Uniwersytet Rzeszowski

• od 2020 roku pracuje w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym "Promyczek” w Przeworsku

• nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Polskiej Szkole Sobotniej im. Fryderyka Chopina w Burnley (Wielka Brytania)

• od 2019 roku pracuje w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym "Promyczek" w Przeworsku

• Smart Hand Model – Diagnoza i terapia ręki u dzieci, stopień I i II – iHOP Terapia dziecięca Agnieszka Żychowicz, Kraków

Magdalena Boratyn

Pomoc nauczyciela

Przedszkole Promyczek

Chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi przedszkola, wydarzeń, nowych treści, czy zdjęć? Zapraszamy na nasz portal społecznościowy.

Godziny otwarcia

  • Pon-Pt07:30-15:30
  • SobotaNieczynne
  • NiedzielaNieczynne

Dane kontaktowe

  • ul. Wojska Polskiego 44, 37-200 Przeworsk
  • 784 957 924
  • dyrektor.promyczek@op.pl
© 2018 Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Promyczek. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowano przez aiim.pl